Urniki – predšolski otroci in osnovnošolci

Vsi tečaji za otroke so se pričeli v tednih od 13. do 17. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 lettorek 16.45 - 17.45
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 16.45 - 17.45
AOŠ1angleškiosnovna šola1. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ2angleškiosnovna šola2. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ3angleškiosnovna šola3. in 4. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ4aangleškiosnovna šola4. in 5. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ4bangleškiosnovna šola4. in 5. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ5angleškiosnovna šola5. in 6. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ7aangleškiosnovna šola6. - 7. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ7bangleškiosnovna šola7. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ8aangleškiosnovna šola8. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ8bangleškiosnovna šola8. - 9. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ9angleškiosnovna šola9. razredčetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ1anemškiosnovna šola4. - 6. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ1bnemškiosnovna šola7. - 9. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ2nemškiosnovna šola5. - 7. razred / nadaljevalničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ5nemškiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
NOŠ6nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ8nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1ašpanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1bšpanskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
ŠOŠ3ašpanskiosnovna šola8. - 9. razred / nadaljevalnisreda 16.45 - 18.15
ŠOŠ3bšpanskiosnovna šola8. - 9. razred / nadaljevalnipetek 15.00 - 16.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 9. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
IOŠ5italijanskiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00