Urniki – predšolski otroci in osnovnošolci

Vsi tečaji za otroke se pričenjajo v tednih od 7. do 18. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 lettorek 16.45 - 17.45
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 16.45 - 17.45
AOŠ1angleškiosnovna šola1. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ2angleškiosnovna šola2 razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ3aangleškiosnovna šola3. in 4. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ3bangleškiosnovna šola3. in 4. razred / začetničetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ4angleškiosnovna šola4. in 5. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ5angleškiosnovna šola5. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ6angleškiosnovna šola6. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ7aangleškiosnovna šola7. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ7bangleškiosnovna šola6. - 7. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ7cangleškiosnovna šola7. - 8. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ8angleškiosnovna šola8. - 9. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ9aangleškiosnovna šola9. razredpetek 15.00 - 16.30
AOŠ9bangleškiosnovna šola9. razredpetek 16.45 - 18.15
NOŠ1anemškiosnovna šola4. - 6. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ1bnemškiosnovna šola7. - 9. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ3nemškiosnovna šola9. razred OŠ - 1. letnik SŠ / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
NOŠ4nemškiosnovna šola5. - 7. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
NOŠ5nemškiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ7nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1ašpanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1bšpanskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
ŠOŠ3španskiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnisreda 17.00 - 18.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 9. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
IOŠ4italijanskiosnovna šola6. - 9. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00