Urniki – predšolski otroci in osnovnošolci

Vsi tečaji za otroke se pričenjajo v tednu od 9. do 13. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 let / začetnitorek 15.30 - 16.30
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 15.30 - 16.30
AOŠ2angleškiosnovna šola2. in 3. razred / začetničetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ3angleškiosnovna šola3. in 4. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ4angleškiosnovna šola4. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ5angleškiosnovna šola5. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ6aangleškiosnovna šola6. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ6bangleškiosnovna šola5. - 6. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ7angleškiosnovna šola7. - 9. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ8aangleškiosnovna šola8. - 9. razredpetek 15.00 - 16.30
AOŠ8bangleškiosnovna šola8. - 9. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ9angleškiosnovna šola9. razredsreda 16.45 - 18.15
NOŠ1nemškiosnovna šola2. - 4. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ2nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
NOŠ3anemškiosnovna šola4. - 6. razred / nadaljevalniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ3bnemškiosnovna šola9. - 3. letnik SŠ / nadaljevalnitorek 18.30 - 20.00
NOŠ4nemškiosnovna šola5. - 7. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ6nemškiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1španskiosnovna šola4. - 6. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
ŠOŠ2španskiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalnipetek 15.00 - 16.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 9. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
IOŠ3italijanskiosnovna šola5. - 8. razred / nadaljevalniponedeljek 15.00 - 16.30
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00