Urniki – predšolski otroci in osnovnošolci

Vsi tečaji za otroke so se pričeli v tednu od 18. do 22. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 let / začetnitorek 15.30 - 16.30
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 15.30 - 16.30
AOŠ1angleškiosnovna šola1. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ2angleškiosnovna šola2. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ3angleškiosnovna šola3. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ4angleškiosnovna šola4. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ5aangleškiosnovna šola5. razredsreda 16.45 - 18.15
AOŠ5bangleškiosnovna šola5. - 7. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ6aangleškiosnovna šola6. - 7. razredpetek 14.30 - 16.00
AOŠ6bangleškiosnovna šola6. - 7. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ7angleškiosnovna šola7. razredsreda 16.45 - 18.15
AOŠ8angleškiosnovna šola8. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ9aangleškiosnovna šola9. razredsreda 16.45 - 18.15
AOŠ9bangleškiosnovna šola9. - 1. letnik SŠsreda 15.00 - 16.30
AOŠ9cangleškiosnovna šola9. - 1. letnik SŠpetek 15.00 - 16.30
NOŠ1anemškiosnovna šola2. - 4. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ1bnemškiosnovna šola7. - 1. letnik SŠ / začetnitorek 18.30 - 20.00
NOŠ2nemškiosnovna šola3. - 5. razredčetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ3nemškiosnovna šola6. - 9. razredponedeljek 16.45 - 18.15
NOŠ4anemškiosnovna šola4. - 6. razredtorek 16.45 - 18.15
NOŠ4bnemškiosnovna šola8. - 1. letnik SŠtorek 15.00 - 16.30
ŠOŠ1španskiosnovna šola2. - 4. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
ŠOŠ2španskiosnovna šola3. - 5. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola3. - 6. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 1. letnik SŠ / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00