Urniki – srednješolci

Vsi tečaji za srednješolce se pričenjajo v tednih od 9. do 20. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
ASRŠ1angleškisrednješolci1. letnik SŠ, priprava na FCEponedeljek 15.00 - 16.30
ASRŠ2angleškisrednješolci2. letnik SŠ, priprava na FCEsreda 16.45 - 18.15
ASRŠ3angleškisrednješolci2. - 3. letnik SŠ, priprava na CAEčetrtek 16.45 - 18.15
ASRŠ4aangleškisrednješolci3. - 4. letnik SŠ, priprava na CAEpetek 16.45 - 18.15
ASRŠ4bangleškisrednješolci3. - 4. letnik SŠ, priprava na FCEtorek 15.00 - 16.30
AMATangleškisrednješolcipriprava na maturopetek 15.00 - 16.30
NOŠ3bnemškisrednješolci9. razred OŠ - 3. letnik SŠ / nadaljevalnitorek 18.30 - 20.00
NOŠ8nemškisrednješolci1. - 4. letnika SŠ / nadaljevalniponedeljek 18.30 - 20.00
NMATnemškisrednješolcipriprava na maturočetrtek 16.45 - 18.15
FSRŠ1francoskisrednješolci1. - 4. letnika SŠ / začetničetrtek 18.30 - 20.00