Učenje prek skypa

Učenje tujih jezikov lahko zelo uspešno poteka tudi prek video konference s pomočjo brezplačnega programa Skype. Poučevanje lahko poteka individualno, v paru ali v skupini.

Zakaj Skype?

  • zato, ker poučevanje lahko poteka od doma, iz pisarne ali kar iz hotelske sobe, ko ste na poti. In še posebej takrat, ko se v tujini nahajate dalj časa in bi z učenjem vseeno želeli nadaljevati, pa to zaradi odsotnosti ni mogoče,
  • zato, ker poučevanje lahko poteka ob precej nenavadnih urah, kot je zelo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,
  • ker se za termin lahko dogovorite zelo hitro, torej je oblika poučevanja zelo fleksibilna in
  • zato, ker pri tovrstni obliki učenja nimate stroškov in ne izgubljate časa s prihodom na sedež šole.

Najpogostejši programi

Najpogosteje potekajo prek skypa konverzacijski tečaji, klasični osvežitveni tečaji in inštrukcije za osnovne in srednje šole. Ves pouk lahko poteka individualno ali v paru.

Kaj so povedali tečajniki?

Tečajniki, ki so že poizkusili tovrstno obliko učenja, povedo, da so zaradi novega pristopa za učenje bolj motivirani, so pri učenju bolj zbrani, da je še večji poudarek na pogovoru in da je pouk veliko bolj intenziven. Ker je učenje zelo fleksibilno, je lahko prihranek pri času in denarju precejšen, zelo dobrodošlo pa je kot pomoč pri pripravah na pomembne sestaneke v tujini, ko lahko tik pred zdajci še izboljšajo in izpilijo kakšno pomembno malenkost pri pisnih ali govornih gradivih.