All posts tagged tečaj nemščine za otroke

Tečaji nemščine za otroke in mladino

Komentarji so izklopljeni za Tečaji nemščine za otroke in mladino

Tečaji nemščine za otroke od 4. do 6. leta starosti

Poučevanje nemščine za otroke od 4. do 6. leta starosti poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 60 minut, kar v celoti obsega 35 polnih ur pouka angleščine. Pouk vključuje poleg didaktično zasnovanih iger tudi učenje pesmi, petje in risanje. Učenje nemščine poteka tudi s pomočjo interaktivnih vsebin, ki jih ponujajo odlične založbe, kot so Klett in Langenscheidt, posebej ustvarjene za zgodnje učenje angleškega jezika.

Manjše skupine omogočajo, da se učitelj bolje posveti vsakemu posamezniku. Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Starši se tako lahko neposredno seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop tudi posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek. Tečaj nemščine v Ljubljani.

Tečaji nemščine za otroke od 1. razreda osnovne šole naprej

Poučevanje nemščine za otroke od 1. razreda osnovne šole dalje poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 2 šolski uri, v končnem obsegu torej 70 pedagoških ur.

Tečaj nemščine za otroke poteka s pomočjo modernih inovativnih učbeniških kompletov, ki bazirajo na zgodbah, vključujejo veliko avdio, video in interaktivnih dejavnosti, ki potekajo prek projekcije na tablo.

Manjše skupine učitelju omogočajo individualni pristop in dobro podporo učencu tudi pri šolskih zahtevah pred testi, ustnimi preverjanji… Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Na ta način se starši neposredno in na sproščen način seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek.