All posts tagged tečaj angleščine za otroke

Tečaji angleščine za otroke in mladino

Komentarji so izklopljeni za Tečaji angleščine za otroke in mladino

Tečaji angleščine za otroke od 4. do 6. leta starosti

Poučevanje angleščine za otroke od 4. do 6. leta starosti poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 60 minut, kar v celoti obsega 35 polnih ur pouka angleščine. Pouk vključuje poleg didaktično zasnovanih iger tudi učenje pesmi, petje in risanje. Učenje angleščine poteka tudi s pomočjo interaktivnih vsebin, ki jih ponujajo odlične založbe Cambridge, posebej ustvarjene za zgodnje učenje angleškega jezika.

Manjše skupine omogočajo, da se učitelj bolje posveti vsakemu posamezniku. Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Starši se tako lahko neposredno seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop tudi posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek. Tečaj angleščine v Ljubljani.

Tečaji angleščine za otroke od 1. razreda osnovne šole naprej

Poučevanje angleščine za otroke od 1. razreda osnovne šole dalje poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 2 šolski uri, v končnem obsegu torej 70 pedagoških ur.

Tečaj angleščine za otroke poteka s pomočjo modernih inovativnih učbeniških kompletov, ki bazirajo na zgodbah, vključujejo veliko avdio, video in interaktivnih dejavnosti, ki potekajo prek projekcije na tablo. Komplet vsebuje materiale za samooceno napredka otrok, materiale za dodatne vaje, celoten komplet pa uporablja metodo CLIL (cross-curricular content and cultural awareness with learning English),

Manjše skupine učitelju omogočajo individualni pristop in dobro podporo učencu tudi pri šolskih zahtevah pred testi, ustnimi preverjanji… Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Na ta način se starši neposredno in na sproščen način seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek.