All posts tagged srednješolci

Vsi tečaji za otroke se pričenjajo v tednu od 9. do 13. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 let / začetnitorek 15.30 - 16.30
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 15.30 - 16.30
AOŠ2angleškiosnovna šola2. in 3. razred / začetničetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ3angleškiosnovna šola3. in 4. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ4angleškiosnovna šola4. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ5angleškiosnovna šola5. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ6aangleškiosnovna šola6. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ6bangleškiosnovna šola5. - 6. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ7angleškiosnovna šola7. - 9. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ8aangleškiosnovna šola8. - 9. razredpetek 15.00 - 16.30
AOŠ8bangleškiosnovna šola8. - 9. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ9angleškiosnovna šola9. razredsreda 16.45 - 18.15
NOŠ1nemškiosnovna šola2. - 4. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ2nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
NOŠ3anemškiosnovna šola4. - 6. razred / nadaljevalniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ3bnemškiosnovna šola9. - 3. letnik SŠ / nadaljevalnitorek 18.30 - 20.00
NOŠ4nemškiosnovna šola5. - 7. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ6nemškiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1španskiosnovna šola4. - 6. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
ŠOŠ2španskiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalnipetek 15.00 - 16.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 9. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
IOŠ3italijanskiosnovna šola5. - 8. razred / nadaljevalniponedeljek 15.00 - 16.30
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00

Poučevanje srednješolcev       URNIKI

Poučevanje za srednješolce poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 2 šolski uri, v končnem obsegu torej 70 pedagoških ur.

Manjše skupine učitelju omogočajo individualni pristop in dobro podporo učencu tudi pri šolskih zahtevah pred testi, ustnimi preverjanji… Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše.

Priprava na maturo

Priprava na maturo poteka v skupinah od 5 do 8 dijakov. Priprave potekajo enkrat tedensko po 4 ure (ob sobotah) ali 2 krat tedensko po 2 šolski uri v skupnem obsegu 30 pedagoških ur. Zaključene skupine dijakov se lahko za obseg in potek priprave dogovorijo posebej. Cena 30 urnega tečaja znaša 186 evrov v treh obrokih po 62 evrov ali 176,70 evrov pri takojšnjem plačilu ob vpisu.

Kakšni so tečaji priprave na maturo?

Tečaji priprave na maturo so kratki, zelo intenzivni tečaji, ki potekajo v skupinah od 5 do 8 udeležencev in se ravnajo po vsakokratni predpisani maturitetni tematiki. Termini poučevanja so strnjeni, tako da 30 urni tečaj traja samo 8 tednov. Pouk poteka dvakrat tedensko po 2 uri (torek in četrtek od 20.10 do 21.40 ali ponedeljek in sreda od 20.10 do 21.40). Pouk ob sobotah poteka po 4 ure skupaj od 9.00 do 12.15 ure.

Tečaji so namenjeni vsem dijakom, ki bi v kratkem času po ugodni ceni želeli osvežiti ali utrditi svoje znanje angleškega jezika, obenen pa se tudi dobro pripraviti na maturo.

Namenjeni so predvsem:

– tistim, ki zaradi različnih razlogov opažate, da imate premalo znanja za opravljanje mature,

– tistim, ki si želite pri maturi doseči kar najboljšo oceno, ker tako pridobite kakšno dodatno točko več,

– tistim, ki si enostavno želite bolj samozavestno pristopiti k maturitetnemu izpitu.

Zato ne oklevajte in nas pokličite na telefon 511 03 79 (vsak delovni dan od 8. do 19. ure) ali pa se osebno oglasite v naši šoli v Tacnu, Pločanska ulica 3 (vsak delovni dan od 14. do 19. ure).

Priprave na mednarodne izpite

Priprava na mednarodne izpite (FCE, CAE, CPE…) poteka v skupinah od 5 do 8 tečajnikov, lahko tudi individualno, v paru ali v troje.

Pri pripravi uporabljamo literaturo, ki je predpisana za posamezne mednarodne izpite. Obseg učne snovi določimo z ozirom na predznanje tečajnikov, čas prijave k posameznemu izpitu pa je odvisen od stopnje in stabilnosti pridobljenega znanja, kar med pripravo sprotno oceni profesor.

Da pa bi lahko sami ugotovili, kateri izpit ustreza vašemu znanju angleščine, lahko brezplačno rešite on-line test na tej povezavi.