All posts tagged srednješolci

Vsi tečaji za otroke se pričenjajo v tednih od 7. do 18. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 lettorek 16.45 - 17.45
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 16.45 - 17.45
AOŠ1angleškiosnovna šola1. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ2angleškiosnovna šola2 razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ3aangleškiosnovna šola3. in 4. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ3bangleškiosnovna šola3. in 4. razred / začetničetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ4angleškiosnovna šola4. in 5. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ5angleškiosnovna šola5. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ6angleškiosnovna šola6. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ7aangleškiosnovna šola7. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ7bangleškiosnovna šola6. - 7. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ7cangleškiosnovna šola7. - 8. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ8angleškiosnovna šola8. - 9. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ9aangleškiosnovna šola9. razredpetek 15.00 - 16.30
AOŠ9bangleškiosnovna šola9. razredpetek 16.45 - 18.15
NOŠ1anemškiosnovna šola4. - 6. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ1bnemškiosnovna šola7. - 9. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ3nemškiosnovna šola9. razred OŠ - 1. letnik SŠ / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
NOŠ4nemškiosnovna šola5. - 7. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
NOŠ5nemškiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ7nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1ašpanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1bšpanskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
ŠOŠ3španskiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnisreda 17.00 - 18.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 9. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
IOŠ4italijanskiosnovna šola6. - 9. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00

Poučevanje srednješolcev       URNIKI

Poučevanje za srednješolce poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 2 šolski uri, v končnem obsegu torej 70 pedagoških ur.

Manjše skupine učitelju omogočajo individualni pristop in dobro podporo učencu tudi pri šolskih zahtevah pred testi, ustnimi preverjanji… Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše.

Priprava na maturo

Priprava na maturo poteka v skupinah od 5 do 8 dijakov. Priprave potekajo enkrat tedensko po 4 ure (ob sobotah) ali 2 krat tedensko po 2 šolski uri v skupnem obsegu 30 pedagoških ur. Zaključene skupine dijakov se lahko za obseg in potek priprave dogovorijo posebej. Cena 30 urnega tečaja znaša 195 evrov v treh obrokih po 65 evrov ali 185,25 evrov pri takojšnjem plačilu ob vpisu.

Kakšni so tečaji priprave na maturo?

Tečaji priprave na maturo so kratki, zelo intenzivni tečaji, ki potekajo v skupinah od 5 do 8 udeležencev in se ravnajo po vsakokratni predpisani maturitetni tematiki. Termini poučevanja so strnjeni, tako da 30 urni tečaj traja samo 8 tednov. Pouk poteka dvakrat tedensko po 2 uri (torek in četrtek od 20.10 do 21.40 ali ponedeljek in sreda od 20.10 do 21.40). Pouk ob sobotah poteka po 4 ure skupaj od 9.00 do 12.15 ure.

Tečaji so namenjeni vsem dijakom, ki bi v kratkem času po ugodni ceni želeli osvežiti ali utrditi svoje znanje angleškega jezika, obenen pa se tudi dobro pripraviti na maturo.

Namenjeni so predvsem:

– tistim, ki zaradi različnih razlogov opažate, da imate premalo znanja za opravljanje mature,

– tistim, ki si želite pri maturi doseči kar najboljšo oceno, ker tako pridobite kakšno dodatno točko več,

– tistim, ki si enostavno želite bolj samozavestno pristopiti k maturitetnemu izpitu.

Zato ne oklevajte in nas pokličite na telefon 511 03 79 (vsak delovni dan od 8. do 19. ure) ali pa se osebno oglasite v naši šoli v Tacnu, Pločanska ulica 3 (vsak delovni dan od 14. do 19. ure).

Priprave na mednarodne izpite

Priprava na mednarodne izpite (FCE, CAE, CPE…) poteka v skupinah od 5 do 8 tečajnikov, lahko tudi individualno, v paru ali v troje.

Pri pripravi uporabljamo literaturo, ki je predpisana za posamezne mednarodne izpite. Obseg učne snovi določimo z ozirom na predznanje tečajnikov, čas prijave k posameznemu izpitu pa je odvisen od stopnje in stabilnosti pridobljenega znanja, kar med pripravo sprotno oceni profesor.

Da pa bi lahko sami ugotovili, kateri izpit ustreza vašemu znanju angleščine, lahko brezplačno rešite on-line test na tej povezavi.

Inštruiranje tujih jezikov za vse nivoje

Nudimo inštrukcije tistih tujih jezikov, ki so učni predmet v OSNOVNI ŠOLI in SREDNJI ŠOLI, pri čemer se povsem prilagodimo potrebam posameznika. Pred pričetkom inštruiranja profesor preveri, katere so ključne vrzeli v znanju tujega jezika. Stanju nato prilagodi vsebino in trajanje inštrukcij. Termin za inštrukcije se določi po dogovoru med slušateljem, starši in šolo.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Inštruiranje slovenskega jezika

Nudimo inštrukcije slovenskega jezika za OSNOVNO in SREDNJO ŠOLO, pri čemer se povsem prilagodimo potrebam posameznika. Pred pričetkom inštruiranja profesor preveri, katere so ključne vrzeli v znanju jezika. Stanju nato prilagodi vsebino in trajanje inštrukcij. Termin za inštrukcije se določi po dogovoru med slušateljem, starši in šolo.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference.

Inštrukcije v paru

Inštrukcije izvajamo tudi v paru! Inštruiranje kot vedno poteka zelo intenzivno in je popolnoma prilagojeno potrebam obeh tečajnikov, ki morata poprej uskladiti termin. V tem primeru je cena za poučevanje nižja; šolska ura stane samo 13 EUR na osebo. Povprašajte prijatelja, sošolca, soseda in pridita skupaj!

Inštrukcije v troje

Inštrukcije izvajamo tudi v troje! Tudi pri tej obliki inštruiranja delo poteka zelo intenzivno in je popolnoma prilagojeno potrebam vseh treh tečajnikov. Termin mora biti poprej usklajen, večinoma pa so termini ob sobotah in so naslednji (možni so tudi termini izven navedenih, a so manj pogosti, izjemoma tudi ob nedeljah):

  • 9.00 – 10.30
  • 10.45 – 12.15
  • 12.30 – 14.00
  • 15.00 – 16.30 in
  • 16.45 – 18.15

V tem primeru je cena za poučevanje nižja; šolska ura stane samo 9,50 EUR na osebo. Povprašajte prijatelja, sošolca, soseda in pridite skupaj!

Inštrukcije matematike in fizike

Za OSNOVNO in SREDNJO ŠOLO.

Lahko potekajo izjemoma, pred preverjanjem znanja, pred spraševanjem, pred opravljanjem mature. Predlagamo pa, da je inštruiranje oblika pomoči, ki poteka dalj časa, nepretrgoma, saj je tik pred preverjanjem zelo težko nadoknaditi zamujeno.

Inštruiranje lahko poteka tudi v paru ali v troje.