All posts tagged prevajanje

Prevajanje splošnih in strokovnih besedil

Nudimo kakovostno, hitro in diskretno prevajanje splošnih in strokovnih besedil iz slovenskega v:

angleški,

nemški,

italijanski,

francoski in

španski jezik in obratno.

Večino dela sicer opravimo v navedenih jezikovnih kominacijah, lahko pa se dogovorimo za prevajanje besedil iz tujih jezikov ali v tuje jezike, ki tukaj niso omenjeni. To so najpogosteje hrvaški, srbski, ruski, portugalski in drugi tuji jeziki. Povprašajte za ponudbo.

Obračunska enota prevoda je avtorska stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Cena za stran prevoda v slovenski jezik je 25 EUR in v tuj jezik 30 EUR brez DDV in velja za splošna, nestrokovna besedila. Za strokovna besedila zaračunamo 10 % višjo ceno. Za večji obseg besedil, za redna naročila in za pogodbeno delo naročnikom priznavamo dodatne popuste. Za krajše prevode, ki obsegajo manj kot pol strani (manj kot 750 znakov) zaračunamo 1/2 strani prevoda.

Naročilo lahko oddate na elektronski naslov info(at)jezikac.si

Sodno overjeni prevodi

Prevod opravi sodno zaprisežen prevajalec, ki ima opravljen poseben izpit na Ministrstvu za pravosodje. S svojim podpisom jamči za resničnost in verodostojnost prevoda. Sodni prevod sestavljata izvirni dokument in prevod, ki sta skupaj povezana s posebno vrvico in zapečatena.

Gre zlasti za prevode osebnih dokumentov (potni list, rojstni list, diploma…), pogodb, finančnih in drugih poročil.

Obračunska enota prevoda je avtorska stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Cena za stran prevoda v slovenski jezik je 34 EUR in v tuj jezik 40 EUR brez DDV in velja za splošna, nestrokovna besedila. Za strokovna besedila zaračunamo 10 % višjo ceno. Za krajše prevode, ki obsegajo manj kot eno stran (manj kot 1500 znakov) zaračunamo 1 stran prevoda.