All posts tagged podjetja

Program individualnega poučevanja tujega jezika je lahko splošen, obnovitveni ali konverzacijski s poudarkom na strokovni terminologiji, ki jo tečajnik pri svojem delu potrebuje.

Prednost individualnega poučevanja tujega jezika je individualni pristop in prilagodljivost, saj je termin in kraj poteka pouka odvisen od potreb in želja tečajnika. Posameznik hitreje napreduje, usvojeno znanje pa lahko takoj uporabi v praksi.

Pouk tujega jezika je v celoti prilagojen željam in potrebam posameznika, pri čemer se opredeli intenzivnost tečaja, termin, obseg in uporabo literature. Pri tečaju se lahko v veliki meri vključi tudi terminologijo s strokovnega področja dela tečajnika, kot je pravo, trgovina, tehnika, turizem, informacijska tehnologija…

Pouk lahko poteka na naši šoli ali na drugi lokaciji, ki jo predlaga tečajnik (na delovnem mestu…).

Če imajo tečajniki podoben nivo znanja ali pa so popolni začetniki, lahko poučevanje poteka tudi v paru ali v troje.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Cena poučevanja tujega jezika znaša 24 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Jezikovni tečaji konverzacije so namenjeni tistim, ki želijo ohraniti in/ali izboljšati že doseženo stopnjo znanja tujega jezika, zlasti na govornem področju.

Interni jezikovni tečaji konverzacije za podjetja potekajo v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Jezikovni tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 36 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Interni jezikovni tečaji po meri naročnika

Interni tečaji po meri naročnika so pripravljeni glede na zahteve naročnika, ki deluje na specifičnem strokovnem področju (na primer na področju  računalništva, mednarodne trgovine, transporta, medicine, tehničnih dejavnosti, bančništva itd.). Osredotočajo se na govorne situacije, kot so sprejemanje poslovnih partnerjev, telefoniranje, pogajanja, vodenje sestankov, družabna komunikacija itd.

Tečaji potekajo v skupinah do 8 slušateljev, izjemoma tudi več. Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 1 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur. Običajno potekajo v prostorih naročnika. Cena jezikovnega tečaja znaša 36 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Programi internih tečajev splošnega jezika, ki potekajo na podjetjih, vključujejo pouk in urjenje vseh jezikovnih spretnosti (govor, poslušanje, branje in pisanje), učenje slovnice in širjenje besedišča.

Interni tečaji splošnega jezika za podjetja potekajo v skupinah, ki jih sestavlja  5 do 8 slušateljev. Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 32 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Interni tečaji poslovnega jezika

V poslovnih tečajih je pouk zasnovan tako, da slušatelji usvajajo in razvijajo predvsem spretnosti poslovnega komuniciranja in se tako usposobijo za sporazumevanje v tujem jeziku na delovnem mestu.

Interni tečaji poslovnega jezika za podjetja potekajo v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Namenjeni so tistim, ki že imajo osnovno znanje nekega tujega jezika, ga pa želijo nadgraditi, zlasti na področju poslovne komunikacije (npr. samostojno vodenje pogovorov, pogajanja, telefonski pogovori). Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 36 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.