All posts tagged osnovnošolci

Vsi tečaji za otroke so se pričeli v tednu od 18. do 22. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 let / začetnitorek 15.30 - 16.30
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 15.30 - 16.30
AOŠ1angleškiosnovna šola1. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ2angleškiosnovna šola2. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ3angleškiosnovna šola3. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ4angleškiosnovna šola4. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ5aangleškiosnovna šola5. razredsreda 16.45 - 18.15
AOŠ5bangleškiosnovna šola5. - 7. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ6aangleškiosnovna šola6. - 7. razredpetek 14.30 - 16.00
AOŠ6bangleškiosnovna šola6. - 7. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ7angleškiosnovna šola7. razredsreda 16.45 - 18.15
AOŠ8angleškiosnovna šola8. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ9aangleškiosnovna šola9. razredsreda 16.45 - 18.15
AOŠ9bangleškiosnovna šola9. - 1. letnik SŠsreda 15.00 - 16.30
AOŠ9cangleškiosnovna šola9. - 1. letnik SŠpetek 15.00 - 16.30
NOŠ1anemškiosnovna šola2. - 4. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ1bnemškiosnovna šola7. - 1. letnik SŠ / začetnitorek 18.30 - 20.00
NOŠ2nemškiosnovna šola3. - 5. razredčetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ3nemškiosnovna šola6. - 9. razredponedeljek 16.45 - 18.15
NOŠ4anemškiosnovna šola4. - 6. razredtorek 16.45 - 18.15
NOŠ4bnemškiosnovna šola8. - 1. letnik SŠtorek 15.00 - 16.30
ŠOŠ1španskiosnovna šola2. - 4. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
ŠOŠ2španskiosnovna šola3. - 5. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola3. - 6. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 1. letnik SŠ / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00

Poučevanje otrok od 4. do 6. leta starosti     URNIKI

Poučevanje otrok od 4. do 6. leta starosti, v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 60 minut, kar v celoti obsega 35 polnih ur. Pouk vključuje poleg didaktično zasnovanih iger tudi učenje pesmi, petje in risanje.

Manjše skupine omogočajo, da se učitelj bolje posveti vsakemu posamezniku. Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Starši se tako lahko neposredno seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop tudi posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek.

Tečaj je tudi odlična priprava otrok na vstop v prvi razred osnovne šole, saj se večinoma prvič seznanijo z osnovnim redom poteka pouka v razredu, kot je časovno določeno obdobje trajanja pouka, sedenje pri pouku, poslušanje ali gledanje posameznih lekcij programa in upoštevanje drugih pravil, ki jih mehko uvajamo prek šolskega leta.

Poučevanje otrok od 1. razreda osnovne šole naprej       URNIKI

Poučevanje otrok od 1. razreda osnovne šole dalje poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 2 šolski uri, v končnem obsegu torej 70 pedagoških ur.

Manjše skupine učitelju omogočajo individualni pristop in dobro podporo učencu tudi pri šolskih zahtevah pred testi, ustnimi preverjanji… Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Na ta način se starši neposredno in na sproščen način seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek.

Priprava osnovnošolcev na nemščino v srednji šoli

Učence 8. in 9. razredov osnovne šole naučimo osnov sporazumevanja, besedišča in slovnice, kar jim olajša srečanje z nemščino v srednji šoli. Na srednjih šolah namreč pouk nemščine poteka precej intenzivno, posebej v prvem in drugem letniku, saj večinoma dijaki nekaj znanja že imajo iz osnovne šole in se zaradi tega praviloma pouk prilagodi večini s predznanjem, posledično zaradi tega dijakom, ki predznanja nimajo, prvo srečanje z nemškim jezikom predstavlja velik izziv.