All posts tagged osnovnošolci

Vsi tečaji za otroke se pričenjajo v tednih od 7. do 18. septembra po naslednjem urniku:

ŠIFRAJEZIKSTAROSTNA SKUPINASTAROST / PROGRAMTERMIN
APRaangleškipredšolski otroci4 in 5 lettorek 16.45 - 17.45
APRbangleškipredšolski otroci5 in 6 letčetrtek 16.45 - 17.45
AOŠ1angleškiosnovna šola1. razredtorek 16.45 - 18.15
AOŠ2angleškiosnovna šola2 razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ3aangleškiosnovna šola3. in 4. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ3bangleškiosnovna šola3. in 4. razred / začetničetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ4angleškiosnovna šola4. in 5. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ5angleškiosnovna šola5. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ6angleškiosnovna šola6. razredsreda 15.00 - 16.30
AOŠ7aangleškiosnovna šola7. razredpetek 16.45 - 18.15
AOŠ7bangleškiosnovna šola6. - 7. razredponedeljek 16.45 - 18.15
AOŠ7cangleškiosnovna šola7. - 8. razredčetrtek 16.45 - 18.15
AOŠ8angleškiosnovna šola8. - 9. razredčetrtek 15.00 - 16.30
AOŠ9aangleškiosnovna šola9. razredpetek 15.00 - 16.30
AOŠ9bangleškiosnovna šola9. razredpetek 16.45 - 18.15
NOŠ1anemškiosnovna šola4. - 6. razred / začetničetrtek 16.45 - 18.15
NOŠ1bnemškiosnovna šola7. - 9. razred / začetniponedeljek 15.00 - 16.30
NOŠ3nemškiosnovna šola9. razred OŠ - 1. letnik SŠ / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
NOŠ4nemškiosnovna šola5. - 7. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
NOŠ5nemškiosnovna šola6. - 8. razred / nadaljevalničetrtek 15.00 - 16.30
NOŠ7nemškiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnitorek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1ašpanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
ŠOŠ1bšpanskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
ŠOŠ3španskiosnovna šola7. - 9. razred / nadaljevalnisreda 17.00 - 18.30
FOŠ1francoskiosnovna šola6. - 9. razred / začetnisreda 15.00 - 16.30
IOŠ1aitalijanskiosnovna šola4. - 6. razred / začetniponedeljek 16.45 - 18.15
IOŠ1bitalijanskiosnovna šola7. - 9. razred / začetnipetek 16.45 - 18.15
IOŠ4italijanskiosnovna šola6. - 9. razred / nadaljevalniponedeljek 16.45 - 18.15
ROŠ1ruskiosnovna šola4. - 7. razred / začetničetrtek 18.30 - 20.00

Poučevanje otrok od 4. do 6. leta starosti     URNIKI

Poučevanje otrok od 4. do 6. leta starosti, v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 60 minut, kar v celoti obsega 35 polnih ur. Pouk vključuje poleg didaktično zasnovanih iger tudi učenje pesmi, petje in risanje.

Manjše skupine omogočajo, da se učitelj bolje posveti vsakemu posamezniku. Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Starši se tako lahko neposredno seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop tudi posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek.

Tečaj je tudi odlična priprava otrok na vstop v prvi razred osnovne šole, saj se večinoma prvič seznanijo z osnovnim redom poteka pouka v razredu, kot je časovno določeno obdobje trajanja pouka, sedenje pri pouku, poslušanje ali gledanje posameznih lekcij programa in upoštevanje drugih pravil, ki jih mehko uvajamo prek šolskega leta.

Poučevanje otrok od 1. razreda osnovne šole naprej       URNIKI

Poučevanje otrok od 1. razreda osnovne šole dalje poteka v skupinah od 5 do 8 učencev. Tečaji trajajo 1 šolsko leto (od septembra do junija), enkrat tedensko po 2 šolski uri, v končnem obsegu torej 70 pedagoških ur.

Manjše skupine učitelju omogočajo individualni pristop in dobro podporo učencu tudi pri šolskih zahtevah pred testi, ustnimi preverjanji… Med letom dvakrat organiziramo individualne govorilne ure za starše, pred božičnimi prazniki ali ob koncu leta pa pripravimo krajši nastop. Na ta način se starši neposredno in na sproščen način seznanijo z učnimi rezultati svojih otrok. Nastop posnamemo z video kamero, vsak otrok pa prejme brezplačni spominski HD video posnetek.

Priprava osnovnošolcev na nemščino v srednji šoli

Učence 8. in 9. razredov osnovne šole naučimo osnov sporazumevanja, besedišča in slovnice, kar jim olajša srečanje z nemščino v srednji šoli. Na srednjih šolah namreč pouk nemščine poteka precej intenzivno, posebej v prvem in drugem letniku, saj večinoma dijaki nekaj znanja že imajo iz osnovne šole in se zaradi tega praviloma pouk prilagodi večini s predznanjem, posledično zaradi tega dijakom, ki predznanja nimajo, prvo srečanje z nemškim jezikom predstavlja velik izziv.