All posts tagged ODRASLI

Jezikač, šola tujih jezikov, individualno poučevanjeProgram individualnega poučevanja tujega jezika je lahko splošen, obnovitveni ali konverzacijski s poudarkom na strokovni terminologiji, ki jo tečajnik pri svojem delu potrebuje.

Prednost individualnega poučevanja tujega jezika je individualni pristop in prilagodljivost, saj je termin in kraj poteka pouka odvisen od potreb in želja tečajnika. Posameznik hitreje napreduje, usvojeno znanje pa lahko takoj uporabi v praksi.

Pouk tujega jezika je v celoti prilagojen željam in potrebam posameznika, pri čemer se opredeli intenzivnost tečaja, termin, obseg in uporabo literature. Pri tečaju se lahko v veliki meri vključi tudi terminologijo s strokovnega področja dela tečajnika, kot je pravo, trgovina, tehnika, turizem, informacijska tehnologija…

Pouk lahko poteka na naši šoli ali na drugi lokaciji, ki jo predlaga tečajnik (na delovnem mestu, na javnih mestih…).

Če imajo tečajniki podoben nivo znanja ali pa so popolni začetniki, lahko poučevanje poteka tudi v paru ali v troje.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Cena poučevanja tujega jezika znaša 25 evrov za eno šolsko. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Poučevanje odraslih       URNIKI

S pomočjo naših tečajev bodo jezikovne bariere, ki vas ovirajo pri vašem delu, na potovanjih in pri komunikaciji z vašimi prijatelji in znanci, izginile.

Poučevanje odraslih poteka v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Tečaji trajajo 1 semester, 2 krat tedensko po 2 uri, najpogosteje od 18.30 do 20. ure ali od 20.10 do 21.40 ure, oz. 1 krat tedensko po 4 šolske ure od 18.30 do 21.40 ure. Obseg 70 pedagoških ur.

Programi upoštevajo urjenje jezikovnih spretnosti  (govor, poslušanje, branje in pisanje), spoznavanje rabe slovničnih pravil in usvajanje besedišča.

Manjše skupine uporabniku zagotavljajo predvsem hitrejše napredovanje, poleg individualnega učnega pristopa pa omogočajo tudi več konverzacije.

Vsa poučevanja potekajo v skladu z Evropsko lestvico znanja jezikov (CEFR), več o tem najdete na tem naslovu.

Poučevanje odraslih v tretjem življenjskem obdobju

Poučevanje odraslih v tretjem življenskem obdobju (upokojenci) poteka v skupinah od 5 do 8 tečajnikov.

Tečaji trajajo 1 semester, 2 krat tedensko po 2 uri, lahko tudi v okviru poletnih tečajev oz. po dogovoru.

Program je posebej prilagojen starostni skupini upokojencev. Podajanje nove snovi poteka  počasneje, po potrebi sledi večkratno ponavljanje in utrjevanje le-te.