Povezave izobraževalnih programov

ANGLEŠKI JEZIK

Cookie and Friends  Razni materiali

Footprints  Razni materiali

Super Surprise!  Razni materiali

Beyond  Razni materiali

Business Basics  Vaje slovnice, besedišča in izrazoslovja na internetu.

Business Vision  Vaje na internetu.

New English File  Interaktivne vaje na internetu.

 

NEMŠKI JEZIK

Pingpong Neu  Vaje na internetu, ki Vam jih “računalnik” popravi in druge koristne informacije in povezave.

Planet  Vaje na internetu, ki Vam jih “računalnik” popravi.

Themen aktuell  Vaje na internetu, ki Vam jih “računalnik” popravi

Themen aktuell  Druge koristne informacije in povezave.

Berliner Platz neu  Vaje na internetu, koristne informacije in povezave.