Lektoriranje

Lektoriranje splošnih in strokovnih besedil

Lektoriramo splošna in strokovna besedila, realiziramo 15-20 strani dnevno. Cena za eno stran znaša 5 EUR za lektoriranje slovenskega besedila in 7 EUR brez DDV za lektoriranje besedila v tujem jeziku. Za strokovna besedila zaračunamo 10% višjo ceno. Za krajše lekture, ki obsegajo manj kot eno stran, zaračunamo eno polno stran lekture.