Konverzacija in individualno poučevanje

Konverzacija in individualno poučevanje, lahko poteka tudi v paru ali v troje. Tečaji konverzacije so namenjeni tistim, ki želijo utrditi ali izboljšati svoje  znanje tujega jezika – predvsem na področju komunikacije.

Vsebina, program, način dela, metodologija poučevanja, obseg, kraj in čas pouka lahko po dogovoru določi tečajnik sam.

Program individualnega poučevanja je lahko splošen, obnovitveni ali konverzacijski s poudarkom na strokovni terminologiji, ki jo tečajnik pri svojem delu potrebuje.

Prednost individualnega poučevanja je, da posameznik hitreje napreduje, usvojeno znanje pa lahko takoj uporabi v praksi.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).