Jezikovni tečaji

Poučevanje odraslih

Poučevanje odraslih poteka v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Tečaji trajajo 1 semester, 2 krat tedensko po 2 uri, najpogosteje od 18.30 do 20. ure ali od 20.10 do 21.40 ure, oz. 1 krat tedensko po 4 šolske ure od 18.30 do 21.40 ure. Obseg 60 pedagoških ur.

Programi upoštevajo urjenje jezikovnih spretnosti  (govor, poslušanje, branje in pisanje), spoznavanje rabe slovničnih pravil in usvajanje besedišča.

Manjše skupine uporabniku zagotavljajo predvsem hitrejše napredovanje, poleg individualnega učnega pristopa pa omogočajo tudi več konverzacije.

Poučevanje odraslih v tretjem življenjskem obdobju

Poučevanje odraslih v tretjem življenskem obdobju (upokojenci) poteka v skupinah od 5 do 8 tečajnikov.

Tečaji trajajo 1 semester, 2 krat tedensko po 2 uri, lahko tudi v okviru poletnih tečajev oz. po dogovoru.

Program je posebej prilagojen starostni skupini upokojencev. Podajanje nove snovi poteka  počasneje, po potrebi sledi večkratno ponavljanje in utrjevanje le-te.