Interni tečaji konverzacije in tečaji po meri za podjetja

Jezikovni tečaji konverzacije so namenjeni tistim, ki želijo ohraniti in/ali izboljšati že doseženo stopnjo znanja tujega jezika, zlasti na govornem področju.

Interni jezikovni tečaji konverzacije za podjetja potekajo v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Jezikovni tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 36 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Interni jezikovni tečaji po meri naročnika

Interni tečaji po meri naročnika so pripravljeni glede na zahteve naročnika, ki deluje na specifičnem strokovnem področju (na primer na področju  računalništva, mednarodne trgovine, transporta, medicine, tehničnih dejavnosti, bančništva itd.). Osredotočajo se na govorne situacije, kot so sprejemanje poslovnih partnerjev, telefoniranje, pogajanja, vodenje sestankov, družabna komunikacija itd.

Tečaji potekajo v skupinah do 8 slušateljev, izjemoma tudi več. Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 1 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur. Običajno potekajo v prostorih naročnika. Cena jezikovnega tečaja znaša 36 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.