Interni tečaji splošnega in poslovnega jezika za podjetja

Programi internih tečajev splošnega jezika, ki potekajo na podjetjih, vključujejo pouk in urjenje vseh jezikovnih spretnosti (govor, poslušanje, branje in pisanje), učenje slovnice in širjenje besedišča.

Interni tečaji splošnega jezika za podjetja potekajo v skupinah, ki jih sestavlja  5 do 8 slušateljev. Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 32 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.

Interni tečaji poslovnega jezika

V poslovnih tečajih je pouk zasnovan tako, da slušatelji usvajajo in razvijajo predvsem spretnosti poslovnega komuniciranja in se tako usposobijo za sporazumevanje v tujem jeziku na delovnem mestu.

Interni tečaji poslovnega jezika za podjetja potekajo v skupinah od 5 do 8 slušateljev. Namenjeni so tistim, ki že imajo osnovno znanje nekega tujega jezika, ga pa želijo nadgraditi, zlasti na področju poslovne komunikacije (npr. samostojno vodenje pogovorov, pogajanja, telefonski pogovori). Tečaji obsegajo 60 pedagoških ur, potekajo 2 krat, lahko tudi večkrat tedensko po 2, 4 ali več ur; možni so tudi vikend tečaji. Lahko potekajo v prostorih naročnika, v prostorih šole ali na lokaciji, ki jo določi naročnik (v hotelu, na konvenciji, v sklopu šolanja itd.). Cena tečaja znaša 36 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.