Inštrukcije

Inštruiranje tujih jezikov za vse nivoje

Nudimo inštrukcije tistih tujih jezikov, ki so učni predmet v OSNOVNI ŠOLI in SREDNJI ŠOLI, pri čemer se povsem prilagodimo potrebam posameznika. Pred pričetkom inštruiranja profesor preveri, katere so ključne vrzeli v znanju tujega jezika. Stanju nato prilagodi vsebino in trajanje inštrukcij. Termin za inštrukcije se določi po dogovoru med slušateljem, starši in šolo.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Inštruiranje slovenskega jezika

Nudimo inštrukcije slovenskega jezika za OSNOVNO in SREDNJO ŠOLO, pri čemer se povsem prilagodimo potrebam posameznika. Pred pričetkom inštruiranja profesor preveri, katere so ključne vrzeli v znanju jezika. Stanju nato prilagodi vsebino in trajanje inštrukcij. Termin za inštrukcije se določi po dogovoru med slušateljem, starši in šolo.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference.

Inštrukcije v paru

Inštrukcije izvajamo tudi v paru! Inštruiranje kot vedno poteka zelo intenzivno in je popolnoma prilagojeno potrebam obeh tečajnikov, ki morata poprej uskladiti termin. V tem primeru je cena za poučevanje nižja; šolska ura stane samo 12 EUR na osebo. Povprašajte prijatelja, sošolca, soseda in pridita skupaj!

Inštrukcije v troje

Inštrukcije izvajamo tudi v troje! Tudi pri tej obliki inštruiranja delo poteka zelo intenzivno in je popolnoma prilagojeno potrebam vseh treh tečajnikov. Termin mora biti poprej usklajen, večinoma pa so termini ob sobotah in so naslednji (možni so tudi termini izven navedenih, a so manj pogosti, izjemoma tudi ob nedeljah):

  • 9.00 – 10.30
  • 10.45 – 12.15
  • 12.30 – 14.00
  • 15.00 – 16.30 in
  • 16.45 – 18.15

V tem primeru je cena za poučevanje nižja; šolska ura stane samo 8,50 EUR na osebo. Povprašajte prijatelja, sošolca, soseda in pridite skupaj!

Inštrukcije matematike in fizike

Za OSNOVNO in SREDNJO ŠOLO.

Lahko potekajo izjemoma, pred preverjanjem znanja, pred spraševanjem, pred opravljanjem mature. Predlagamo pa, da je inštruiranje oblika pomoči, ki poteka dalj časa, nepretrgoma, saj je tik pred preverjanjem zelo težko nadoknaditi zamujeno.

Inštruiranje lahko poteka tudi v paru ali v troje.