Individualno poučevanje

Program individualnega poučevanja tujega jezika je lahko splošen, obnovitveni ali konverzacijski s poudarkom na strokovni terminologiji, ki jo tečajnik pri svojem delu potrebuje.

Prednost individualnega poučevanja tujega jezika je individualni pristop in prilagodljivost, saj je termin in kraj poteka pouka odvisen od potreb in želja tečajnika. Posameznik hitreje napreduje, usvojeno znanje pa lahko takoj uporabi v praksi.

Pouk tujega jezika je v celoti prilagojen željam in potrebam posameznika, pri čemer se opredeli intenzivnost tečaja, termin, obseg in uporabo literature. Pri tečaju se lahko v veliki meri vključi tudi terminologijo s strokovnega področja dela tečajnika, kot je pravo, trgovina, tehnika, turizem, informacijska tehnologija…

Pouk lahko poteka na naši šoli ali na drugi lokaciji, ki jo predlaga tečajnik (na delovnem mestu…).

Če imajo tečajniki podoben nivo znanja ali pa so popolni začetniki, lahko poučevanje poteka tudi v paru ali v troje.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Cena poučevanja tujega jezika znaša 24 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.