Express tečaji

EXPRESS tečaji splošnega ali poslovnega jezika trajajo od 24 do 32 ur. So zelo  intenzivni, sestavljajo jih male skupine – od 4 do 6 tečajnikov.

Pouk je zgoščen na 2 krat tedensko po 2 uri poučevanja (torek in četrtek od 20.10 do 21.40 ali ponedeljek in sreda od 20.10 do 21.40).  Tečaj lahko poteka tudi ob sobotah po 4 ure skupaj, od 8.00 do 11.15, in vključuje tudi jutranjo kavo in rogljiček. Tako 24 urni tečaj traja samo 6 tednov, 32 urni pa 8 tednov. Znanje je možno pridobiti v zelo kratkem obdobju, rezultati pa so prav zaradi zgoščenega, intenzivnega dela presenetljivi.

Takšne tečaje izvajamo za udeležence z različnim nivojem znanja – prilagodimo jih željam skupine; tečaji so tako lahko tudi zgolj konverzacijski, – lahko so tematski glede na dejavnost tečajnikov (zunanja trgovina, policija, kultura…), – potekajo v terminih, ki jih izberejo tečajniki sami.

Tečaji so namenjeni vsem, ki v kratkem času želijo osvežiti ali utrditi svoje znanje jezika. To so predvsem tisti, ki se zaradi narave svojega dela redno ali občasno sporazumevajo v tujem jeziku. Poleg tega so tečaji zanimivi tudi za tiste, ki želijo potovati v tujino, kjer brez osnove jezika ne bodo sposobni komunicirati, zato tudi ne bodo mogli začutiti resničnega utripa dežele, njene družbe in kulture.

Navsezadnje pa so tečaji namenjeni tudi tistim, ki si enostavno želijo znanja tujih jezikov.