Individualno poučevanje slovenskega jezika

Začetni ali nadaljevalni individualni tečaj slovenskega jezika je namenjen predvsem tujcem, ki v Sloveniji bivajo začasno ali pa so si pri nas ustvarili svoje domovanje.

Pouk slovenskega jezika je v celoti prilagojen željam in potrebam posameznika, pri čemer se opredeli intenzivnost tečaja, termin, obseg, uporabo literature s poudarkom na slovnici ali pogovornem delu jezika. Pri nadaljevalnem tečaju slovenskega jezika se lahko v veliki meri vključi tudi terminologijo s strokovnega področja tečajnika, kot je pravo, trgovina, tehnika, turizem, informacijska tehnoologija…

Pouk lahko poteka na naši šoli ali na drugi lokaciji, ki jo predlaga tečajnik (na delovnem mestu…).

Če imajo tečajniki podoben nivo znanja ali pa so popolni začetniki, lahko poučevanje poteka tudi v paru ali v troje.

Pouk lahko poteka tudi na daljavo, prek video konference (Skype).

Cena poučevanja slovenskega jezika znaša 24 evrov za eno šolsko uro brez DDV. Literatura in morebitni potni stroški niso vključeni.